In totaal staan er op dit moment 80 paarden en pony's. 
Tijdens de winter is dit verdeeld in 3 groepen. Elke dag wordt er dus een groep uitgemest. Deze groep gaat die dag naar buiten, in een wei. Deze wei is ongeveer 4 hectare groot (in totaal 30 hectare wei).

In het voorjaar wordt deze wei omgeploegd en wordt er nieuw gras ingezaaid. Zodra het weer het toelaat en het gras in de rest van de weilanden weer begint te groeien, gaan er elke keer  meer groepen per dag naar buiten tot alles dag en nacht naar buiten kan.

In de zomer loopt alles dag en nacht buiten. De paarden en de pony's zijn verdeeld in verschillende groepen, afhankelijk van de grootte van de wei wordt het aantal paarden en pony's hieraan aangepast. Hierbij wordt er naar gekeken wie er maatjes met elkaar zijn. Dit zijn meestal diegene waarmee ze in de winter op stal naast hebben gestaan.
Dagelijks wordt er gecontroleerd of alles goed gaat en zo nodig wordt er behandeld.
Is het gras op, dan gaan ze in een andere wei met gras. De alleroudste paarden en pony's (meestal met een slecht gebit) krijgen zonodig ook in de zomer seniorenslobber bijgevoerd.

De weilanden zijn voorzien van grote bakken met daarin een vlotter zodat deze altijd vol staan met vers water.